Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

1. razred 2022/23

  SPLOŠNA MERILA – KRITERIJI ZA OPISNO OCENJEVANJE, 1. razred DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Učenec dosega temeljne standarde znanja določene v učnem načrtu za posamezni predmet. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira. Snov...
Prilagodi izgled strani