Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba predstavlja prvi stik otroka in starša s šolo, saj se z njo srečate že pri samem vpisu otroka v osnovno šolo. Prav tako je vseskozi prisotna pri dejavnostih otrok skozi leta šolanja.

Delo šolske svetovalne službe se poleg sprejema novincev dotika različnih področij:

 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • pomoč in spremljanje otrok s posebnimi potrebami,
 • pomoč učiteljem pri izdelavi individualiziranega programa,
 • izvajanje in spremljanje pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri različnih razrednih problematikah,
 • svetovanje in pomoč učencem,
 • pomoč pri vključevanju učencev tujcev,
 • karierna orientacija,
 • sodelovanje s starši,
 • pomoč pri načrtovanju raznih izobraževanj, delavnic, analiz,
 • ugotavljanje potreb po socialni pomoči …

Na naši šoli šolsko svetovalno službo (po novem) predstavljata dve psihologinji. Nina Babič je na šoli zaposlena že vrsto let in prevzema večji del dela šolske svetovalne službe, mlajša kolegica Manja Švajger pa je del ur šolske svetovalne služba prejela šele letos.

Učenci zelo radi prihajajo k šolski svetovalni delavki tudi med odmori, saj imajo na razpolago različne igre, prav tako je tam zmeraj nekdo, ki je pripravljen na pogovor.

Učence smo povprašali, zakaj tako radi prihajajo k psihologinji Nini:
»Ker je zabavno.«
»Ker je psihologinja kul.«
»Ker v razredu ne zdržim.«
»Ker ji lahko zaupam.«

Prepričanje, da se s šolsko svetovalno delavko srečate le v primeru problematičnosti ali drugih težav, je zmotno!

Pogovor je edino »zdravilo«, ki je koristno vsem ne glede na »simptome«.

Prilagodi izgled strani