Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane

SVETOVNI DAN HRANE, 16. oktober NAŠA DEJANJA SO NAŠA PRIHODNOST ZDRAVA PREHRANA ZA SVET BREZ LAKOTE Vse bolj je pomembno, da je tudi naša prehrana trajnostna. Od pridelave, predelave, pa do zaužitja in morebitnih zavržkov. To pomeni, da v celotnem kroženju snovi ne...
Prehrana v osnovni šoli

Prehrana v osnovni šoli

V osnovni šoli se srečujemo z mnogimi izzivi glede prehrane. Šolska prehrana je skupinska prehrana, kar pomeni, da zagotavljamo vsem učenkam in učencem enake ali le malo spremenjene obroke na isti dan. Razlog za to je, da med učenci ne želimo ustvarjati socialnih in...
Opis sheme šolskega sadja in zelenjave

Opis sheme šolskega sadja in zelenjave

Nosilec ukrepa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje Izvajalec ukrepa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Skrb za uravnoteženo prehrano je osnovno...
Prilagodi izgled strani