Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

F-Secure

F-Secure logoV okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je za obdobje do 31. decembra 2022 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure lahko v tem obdobju uporabljajo program F-Secure Computer Protection tudi učitelji, učenci in dijaki na računalnikih na njihovem domu. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji, učenci in dijaki so upravičeni tudi do uporabe F-Secure Mobile Protection za uporabo na njihovih mobilnih napravah. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

Podrobnejša navodila: http://f-secure.si/mss/domaca-uporaba/

Vsi upravičenci do tega programa (učenci in učitelji) pošljejo izpolnjeno in podpisano izjavo. Če gre za učence, so sopodpisniki tudi starši.

Izjava: http://www.f-secure.si/files/2020/01/Izjava_domaca_uporaba_F-Secure_2019_Koncno.pdf

Prosim, če izjavo pošljete na naslov: f-secure@konsak.si v pdf obliki. Na izjavo dopišite ročno, če potrebujete F-Secure tudi za mobilno napravo in če da, za katero vrsto (android ali iOS).

Aktivacijsko kodo in namestitveno datoteko prejmete na šolski mail (učitelji) oz. na mail, ki ste ga starši navedli za komunikacijo s šolo.

Prilagodi izgled strani