Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolska svetovalna služba predstavlja prvi stik otrok in staršev s šolo, saj se z njo srečate že pri vpisu otrok v prvi razred. Kasneje je skozi leta šolanja vseskozi prisotna pri dejavnostih učencev.

Delo šolske svetovalne službe zajema različna področja:

 • Svetovanje in pomoč učencem
 • Pomoč in spremljanje učencev s posebnimi potrebami in učencev z učnimi težavami
 • Svetovanje in sodelovanje z učitelji pri različnih problematikah
 • Svetovanje in sodelovanje s starši
 • Pomoč pri vključevanju učencev tujcev
 • Vpis šolskih novincev, odlogi šolanja, prešolanja
 • Karierna orientacija, svetovanje pri prehodu v srednjo šolo
 • Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci
 • Izvajanje tematskih razrednih ur
 • Ugotavljanje potreb po socialni pomoči
 • Načrtovanje in izvajanje izobraževanj, delavnic, roditeljskih sestankov

Na naši šoli šolsko svetovalno službo sestavljata dve psihologinji. Nina Babič je na šoli zaposlena že veliko let in prevzema večji del dela šolske svetovalne službe, mlajša kolegica Ema Kmetič pa izvaja manjši del ur šolske svetovalne službe.

Učenci zelo radi prihajajo k šolski svetovalni delavki tudi med odmori, saj imajo na razpolago različne igre, prav tako je tam zmeraj nekdo, ki je pripravljen na pogovor. Učenci so povedali, da radi prihajajo k psihologinji Nini, zato ker je tam zabavno, ker je psihologinja kul, ker ne zdržijo v razredu in ker ji lahko zaupajo.

Prepričanje, da se s šolsko svetovalno delavko srečate le v primeru težav, je zmotno. Pogovor je edino »zdravilo«, ki je koristno vsem ne glede na »simptome«.

Kontakti:

Nina Babič, nina.babic@guest.arnes.si, (02) 450 38 18

Ema Kmetič, ema.kmetic@guest.arnes.si

 

Prilagodi izgled strani