Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Z letošnjim šolskim letom si je naša osnovna šola ponovno pridobila naziv »Kulturna šola«.

Naziv smo pridobili za obdobje treh let, se pravi do izteka šolskega leta 2025/2026.

Na letošnjem natečaju je sodelovalo največ osnovnih šol do sedaj, zato je pridobitev naziva »Kulturna šola« še toliko bolj dragocen.

Prvič smo v projektu JSKD sodelovali leta 2018, tako da smo se v šolskem letu 2022/2023 potegovali za obnovitev naziva. Bili smo uspešni. Naziv je dokaz, da smo področju kulture, kljub kriznim časom, v času pandemije s covidom, ohranili pestro kulturno dogajanje na različnih kulturno-umetniških področjih, kot so glasbena, gledališka in literarna dejavnost, folklora, film,  likovna umetnost in kulturna dediščina.

Projekt poteka pod okriljem Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti že 20 let. Ustanovitelji, JSKD, so kot cilje projekta navedli sledeče: »Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki imajo jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola natančno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.«

Naši učenci z učitelji mentorji so nadpovprečno dejavni na večini zgoraj naštetih področjih, zato smo bili ponovno uspešni pri pridobitvi naziva.  Projekt »Kulturna šola« za naš zavod vodi in koordinira Petra Kozar Bežan.

Priznanje o prejemu naziva Kulturna šola

 

 

 

 

Pridobitev zastave (Fotografija je iz leta 2018, ko smo naziv prejeli prvič.)

 

 

Prilagodi izgled strani