Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

ZLATI MLADI RAZISKOVALCI

V sredo, 3. 4. 2024, je v Narodnem domu potekala slavnostna razglasitev rezultatov mladih raziskovalcev. V organizaciji Mladi za napredek Maribora je letos sodelovalo 27 šol. Oddanih je bilo 178 nalog. Med njimi sta bila tudi Vita Kotnik, učenka 9.a in David Marn,...

KEMIJA

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA v 8. in 9. RAZREDU pri predmetu kemija Učenec dobi v enem šolskem letu eno/dve pisne in dve/tri ustne ocene. Pri naravoslovnih predmetih se ocenjuje tudi projektno delo v obliki delovne naloge. Ta lahko zajema izdelavo modela in...
Prilagodi izgled strani