Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih...

Učenci z učnimi težavami

Učne težave učencev so lahko splošne (pri vseh ali večini predmetov) ali specifične (na določenem področju), lažje ali težje, dolgotrajne ali začasne ter bolj ali manj kompleksne. Učencem, pri katerih učitelji ali starši opažajo učne težave, šola po dogovoru s starši...

Vpis v srednjo šolo

Razpis za vpis v srednje šole je vsako leto predvidoma objavljen v januarju. Objavljen je rokovnik, v skladu s katerim se učenci do določenega roka prijavijo za vpis v izbran izobraževalni program. V rokovniku so opredeljeni ključni roki za izvedbo vpisnega postopka...

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis poteka...
Tabor za nadarjene učence

Tabor za nadarjene učence

Med 12. 5. in 14. 5. 2023 smo v CŠOD Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem vrhu izvedli tabor za nadarjene. Tabora se je udeležilo 29 učencev od 6. do 9. razreda. Tabor se je začel s spoznavnimi in »teambuilding« igrami ter večernim kvizom. V soboto smo se preizkusili v...
Prilagodi izgled strani